Profil a zaměření kanceláře

AK WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o. je činná od roku 2008, kdy kontinuálně navázala na působení již zavedené advokátní kanceláře Mgr. Petra Wölfla. Zaměřujeme se především na obchodní závazkové právo, právo obchodních společností a související právní odvětví, která nalézají své uplatnění v každodenním fungování podnikatelských subjektů, jako je pracovní právo, živnostenské právo, průmyslové právo apod. Dále poskytujeme komplexní právní servis při dispozicích s nemovitostmi, včetně úschov finančních prostředků na depozitním účtu naší advokátní kanceláře. Běžnou náplní práce naší advokátní kanceláře je poskytování právních služeb v oblasti občanského a rodinného práva a okrajově též práva trestního.

"Důvěra, kterou v nás klient při svěření své právní
záležitosti vkládá, nás maximálně zavazuje."